Technické informácie

Ako funguje quartzový ohrievač

Princíp ohrevu infra vlnami je dobre známy a je používaný už mnoho rokov. Existujú však podstatné rozdiely medzi žiaričmi s dlhými vlnami - klasický ohrievač, a quartzovými ohrievačmi pracujúcimi so strednými a krátkymi vlnami. Kým radiačná účinnosť krátkovlnného infražiariča je až do 96% , účinnosť žiariča so strednou dĺžkou vĺn je približne 40%, účinnosť žiariča pracujúceho s dlhými vlnami je ešte výrazne nižšia.

Viac »

Halogénová krátkovlnná žiarovka

Halogénová trubica s krátkou vlnovou dĺžkou pozostáva z volfrámového vlákna ohrievaného prechodom elektrického prúdu až na teplotu približne 2200°C. Pri tejto teplote je väčšina energie emitovaná vo forme infračerveného žiarenia v pásme s krátkou vlnovou dĺžkou (1,2 mikrónov). Avšak ako pri všetkých zdrojoch s volfrámovým vláknom, volfrám sa časom vyparí a usadí sa na stenách trubice. Z dôvodu prevencie pred týmto neželaným javom je do trubice pridané malé množstvo halogénového plynu. Keď sa volfrám vyparí, zlúči sa s halogénovým plynom a vytvorí halid volfrámu a tým sa zabráni usadzovaniu volfrámu na stenách žiarovky. Halid volfrámu sa opätovne zlúči s vláknom, čím sa uvoľní halogén a volfrám zostane usadený na vlákne. Tento proces je neustály a je známy ako halogénový cyklus.

Viac »

Vysvetlenie IP krytia

IP krytie v zmysle platnej legislatívy definuje ochranu elektrických produktov voči prachu, vode a náhodnému kontaktu. Ide o dvojmiestne číslo, ktoré nasleduje po označení IP, čím vyššie je číslo, tým vyššia ochrana je poskytnutá.

Viac »

Výhody quartzového elektrického vykurovania v porovnaní s ostatnými formami vykurovania - Smart Energy

Elektrické quartzové ohrievače sú veľmi jednoduché na inštaláciu, čo znamená, že náklady na inštaláciu sú minimálne. Nie sú potrebné žiadne rozvody kúrenia, žiariče stačí jednoducho pripojiť do elektrickej siete, takže zvyčajne môžu byť nainštalované kvalifikovaným elektrikárom v priebehu niekoľkých minút. Pre novovybudované objekty to znamená, že žiariče môžu byť inštalované až v druhej fáze elektrickej inštalácie. A pre rekonštrukcie a výmeny to znamená minimálny zásah. Okrem toho, keďže ohrievače môžu pracovať ako samostatné zariadenia alebo ako systém, je jednoduché a ekonomicky nenáročné pridať ohrievače do systému kedykoľvek, keď to rozpočet umožní.

Viac »