Vysvetlenie IP krytia

« Späť

IP krytie v zmysle platnej legislatívy definuje ochranu elektrických produktov voči prachu, vode a náhodnému kontaktu. Ide o dvojmiestne číslo, ktoré nasleduje po označení IP, čím vyššie je číslo, tým vyššia ochrana je poskytnutá.

Ochrana voči pevným predmetom

Ochrana voči kvapalinám

0 = bez ochrany

0 = bez ochrany

1 = ochrana voči pevným predmetom nad 50 mm, napr. ruke

1 = ochrana voči vertikálne padajúcim kvapkám vody

2 = ochrana voči pevným predmetom nad 12 mm, napr. prstom

2 = ochrana voči rozprášenej vode do 15° vertikálneho sklonu

3 = ochrana voči pevným predmetom nad 2,5 mm, napr. nástrojom

3 = ochrana voči rozprášenej vode do 60° vertikálneho sklonu

4 = ochrana voči pevným predmetom nad 1 mm, napr. tenkým drôtom

4 = ochrana voči vode striekajúcej zo všetkých smerov*

5 = ochrana voči prachu - povolený obmedzený prístup

5 = ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody.

6 = celková ochrana voči prachu

6 = ochrana voči vysokotlakovým prúdom vody*

* Obmedzený vstup povolený


Zapamätajte si - Vždy sa pýtajte

IP ochrana produktov TANSUN je vždy potvrdená nezávislým certifikačným orgánom.