Ako funguje quartzový ohrievač

« Späť

Princíp ohrevu infra vlnami je dobre známy a je používaný už mnoho rokov. Existujú však podstatné rozdiely medzi žiaričmi s dlhými vlnami - klasický ohrievač, a quartzovými ohrievačmi pracujúcimi so strednými a krátkymi vlnami. Kým radiačná účinnosť krátkovlnného infražiariča je až do 96% , účinnosť žiariča so strednou dĺžkou vĺn je približne 40%, účinnosť žiariča pracujúceho s dlhými vlnami je ešte výrazne nižšia.

Elektrická infračervená energia je generovaná priamo od zdroja tepla. Táto energia je smerovaná do špecifického profilu, ktorý je definovaný tvarom a konštrukciou optického reflektoru – paraboly žiariča. Infračervené žiarenie, podobne ako svetlo, smeruje priamo od zdroja tepla a šíri sa na väčšie vzdialenosti. Preto pre správne komfortné vykurovanie musia byť rovnomerné hodnoty tepla v celej oblasti, ktorá bude vykurovaná. Správna montážna výška jednotlivých ohrievačov, presné umiestnenie ohrievača, tvar reflektora a výkon ohrievača musia byť špecifikované pre vytvorenie primeraných parametrov ohrevu v cieľovej oblasti. Množstvo dodaného tepla môže byť definované aj ovládačmi, ktoré môžu mať funkciu vypínača alebo regulátoru výkonu.

Krátkovlnný vysoko intenzívny žiarič pracuje ako slnečné lúče a dodáva teplo, ktoré môžete cítiť okamžite po jeho zapnutí. Krátkovlnné žiariče pomocou infra vĺn ohrievajú ľudí a objekty vo väčšej miere ako vzduch, čoho dôsledkom je príjemné a neprekúrené prostredie. Oproti tomu ohrievače so strednou a dlhou vlnovou dĺžkou majú nedostatočné vykurovacie vlastnosti - najmä pri použití v exteriéri pri ohreve vzduchu a neprenikajú pokožkou, aby tak ohriali osobu. Teplo nie je smerované a je citlivé na pohyby vzduchu. Vlnová dĺžka je nepriamo úmerná teplote. Keď teplota stúpa, vlnová dĺžka klesá. Vlákno so stredne dlhou vlnovou dĺžkou dosahuje teplotu okolo 900°C, čo znamená, že je viac vhodné na liečivé účinky a sušenie ako na vonkajší ohrev. Ohrievače s dlhou vlnovou dĺžkou sú ideálne na vykurovanie v interiéroch, kde je potrebná nižšia hodnota zdroja tepla a je akceptovaný aj čas predohrevu. Ohrievače s keramickými platňami sa radia medzi ohrievače so stredne dlhou a dlhou vlnovou dĺžkou, s teplotou zdroja približne 500°C, čo však opäť neprináša požadovaný efekt v exteriéri, keďže ohrievajú skôr vzduch namiesto toho aby ním prenikali a ohrievali osoby.