Značka Tansun

infraziaricTEPLOMET - lineárny krátkovlnný infražiarič
Umožňuje s vysokou energetickou efektivitou vykurovať alebo temperovať rôzne objekty, ale i zabezpečovať tepelnú pohodu osobám na voľnom priestranstve. Vynikajúcou vlastnosťou teplometov je možnosť zvoliť si podľa potreby vykurovanie, buď do celého priestoru alebo len zóny, či len určitého miesta - bodu. Vďaka konštrukčnému riešeniu, správnemu výpočtu a nastaveniu teplometu môžeme s teplom zaobchádzať ako so svetlom! Táto vlastnosť poskytuje obrovské možnosti úspory elektrickej energie. Teplomet bezprostredne po zapnutí dáva plný tepelný výkon a po vypnutí má minimálnu tepelnú zotrvačnosť, umožňuje teda rýchlo reagovať na zmeny a potreby tepla ako z prevádzkových dôvodov, tak i z dôvodou poveternostných či zmenou vnútroobjektového klíma.

Zaujímavým javom pri použití teplometov je:


infraziarice tansunJe dokázaný i pozitívny vplyv lineárneho krátkovlnného žiarenia na zdravie a psychiku ľudí, zvierat či rastlín.

Skutočnosť, že elektrická energia dodávaná teplometu sa absolútne všetka mení na tepelnú a svetelnú, pričom nevznikajú absolútne žiadne splodiny či iné škodliviny, ktoré by bolo treba odvádzať mimo objekt, je ďalším pozitívnym argumentom pre posudzovanie teplometov ako vysoko ekonomického i ekologického systému.

ĎALŠIE PREDNOSTI TEJTO TECHNOLÓGIE SÚ:

Infražiariče (teplomety) za výhodné ceny môžete nakúpiť aj cez internet na www.cistysvet.sk kde nájdete kompletnú ponuku infražiaričov Tansun.